Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar och skyddar din personliga information i enlighet med svensk lagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi tar din integritet på stort allvar och strävar efter att behandla din information på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Läs igenom denna policy noggrant för att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar din information.

AVSNITT 1 - VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

När du genomför ett köp från vår hemsida samlar vi in de personuppgifter du tillhandahåller oss, såsom ditt namn, adress och e-postadress. Syftet med att samla in denna information är att slutföra och hantera din beställning samt att tillhandahålla en god kundservice. Vidare kan vi använda din information för att kommunicera med dig angående beställningar, produkter och erbjudanden.

AVSNITT 2 - RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Vi behandlar din personliga information för att utföra avtalet mellan dig och oss, det vill säga för att hantera och leverera dina beställningar. Vi behandlar också din information med ditt samtycke för att skicka marknadsföringskommunikation och nyhetsbrev, om du har valt att prenumerera på dem. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss eller genom att använda avregistreringslänken i de e-postmeddelanden du mottar från oss.

AVSNITT 3 - DELNING AV INFORMATION

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller hyra ut din personliga information till tredje parter utan ditt uttryckliga samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att utföra våra tjänster till dig. I vissa fall kan vi behöva dela din information med betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår verksamhet, till exempel betalningsleverantörer och leveransföretag. Dessa parter är skyldiga att skydda din information och använda den endast för de ändamål som vi specificerar.

AVSNITT 4 - SÄKERHET OCH LAGRING AV INFORMATION

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot oavsiktlig förlust, missbruk, obehörig åtkomst eller avslöjande. Vi använder säkra överföringsprotokoll (SSL/TLS) för att skydda den känsliga informationen som överförs mellan din webbläsare och vår hemsida. Vi lagrar din information på säkra servrar och vidtar åtgärder för att säkerställa att den inte obehörigen ändras, raderas eller avslöjas.

AVSNITT 5 - DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till den personliga information vi har om dig, att begära att felaktig information korrigeras samt att begära radering av din information under vissa omständigheter. Du har också rätt att begränsa eller invända mot vår behandling av din information och att få en kopia av din information i ett strukturerat och maskinläsbart format. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av din information, vänligen kontakta oss.

AVSNITT 6 - LAGRINGS- OCH SPARANDEREGELER

Vi behåller din personliga information så länge det behövs för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy, om det inte krävs en längre lagringstid enligt lag. När din information inte längre behövs kommer vi att ta bort den på ett säkert sätt.

AVSNITT 7 - ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida, och om ändringarna är väsentliga kommer vi att ge dig en tydligare uppdatering. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi hanterar och skyddar din information.

AVSNITT 8 - KONTAKTA OSS

Om du har frågor eller funderingar angående denna integritetspolicy eller vår behandling av din information, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna som anges på vår hemsida. Vi kommer att göra vårt bästa för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella klagomål du kan ha.